Mosaikk barnehage deltar i DUÅ program

Alle ansatte i Mosaikk barnehage blir opplært i DUÅ program. De utrolig årene. Programmet er utviklet av professor Carolyn Webster-Stratton, ©The Incredible Years®/University of Washington. DUÅ er en av de best dokumenterte programseriene i Norge for å hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. Foreldrene i Mosaikk barnehage får også tilbud om å delta i programmet. Klikk inn og les mer om selve programmet:

Programmet tar opp tema om hvordan motivere barn til god samhandling og til godt læringsmiljø. DUÅ baserer sin teori på moderne utviklingspsykologi, tilknytningsteori, moderne atferdsanalyse, og kunnskap om gruppeprosesser. 

Følgende temaer går vi gjennom i de ulike workshopene:

1. Relasjonsbygging og proaktive strategier

2. Ros, oppmerksomhet, oppmuntring og coaching.

3. Å motivere barn ved bruk av belønning

4. Å redusere negativ atferd - overse og redirigere

5. Å håndtere utfordrene atferd. Kosekvenser

6. Mobbing, å snu et barns negative rykte, vennskap og sosiale ferdigheter og trening i problemløsning.

Det blir vist film, har øvelser, diskusjoner og gruppearbeid.