Urtehagen Stiftelse

Urtehagen Stiftelse er en ideell, ikke-fortjenestebasert virksomhet som driver kulturelle og sosiale tjenester, fortrinnsvis for barn og unge. Stiftelsen ble registrert i Oslo i 1993 og har senere startet og driftet flere viktige aktiviteter.

For mer informasjon om Urtehagen Stiftelse klikk her

Urtehagen Stiftelse arbeider i dag med disse virksomhetene:

Barnehager

Stiftelsen driver 6 barnehager, alle i Bydel Gamle Oslo. Nær 300 barn kommer daglig til barnehagene i gode og spennende miljøer.

Barnebondegård

Stiftelsen står bak Maurtu Barnebondegård, et spennende og variert naturprosjekt. Stiftelsen har satt i stand en gammel husmannsplass, restaurert den til god standard og gjort den til besøksgård for inntil 70 barn.

På gården er det selvfølgelig dyr! Vi har sauer, geiter, lamaer, høner, kaniner og katter. Hver dag er det besøk på gården av barn fra barnehager og andre. De lærer om gårdsdrift og dyrehold. Skog og mark rundt gården inviterer til turer, lek og utforsking.

Godheim Barnebondegård blir snart satt i stand for avlastende virksomhet så lenge tunellarbeider ved Maurtu pågår.

Urtehagen International

Stiftelsen driver et barnehjem for foreldreløse og fattige barn i byen Burao på Afrikas Horn. Tørke og kriger har rammet byen og påført befolkningen store skader. Det er mange fattige og foreldreløse barn. Urtehagen International driver et hjem for 50 slike barn.

Funksjonshemmete barn er en særlig sårbar gruppe. Det finnes lite med hjelpetiltak for slike. Urtehagen International planlegger et dagsenter for funksjonshemmete barn, der disse kan gis omsorg, opplæring og trening.

Voksenopplæring

Urtehagen Stiftelse samarbeider med Urtehagen Videregående Privatskole om undervisning og opplæring. Nå gjelder det kvinner med innvandrerbakgrunn. Kvinnene deltar i et ett-års kurs for yrkesforberedende læring og trening. Det ter spennende kurs.