/>

Årsplan, progresjonsplan og kalender

Vår barnehage drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen.

Planene skal gi foreldre et godt innblikk i barnehagens arbeid, og vise en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.

Administrativ leder i Urtehagen Stiftelse og daglig leder i barnehagen har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre.

Årsplan for 2022 kan lastes ned her

Kalender 2022

Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året.

Dato

Innhold

01. Januar

1. Nyttårsdag (barnehagen er stengt)

31. Januar

Planleggingsdag (barnehagen er stengt)

13. April

Barnehagen stenger kl. 12.00

14. April

Skjærtorsdag (barnehagen er stengt)

15. April

Langfredag (barnehagen er stengt)

18. April

2. Påskedag (barnehagen er stengt)

17. Mai

Grunnlovsdag (barnehagen er stengt)

26. Mai

Kristi Himmelfartsdag (barnehagen er stengt

27. mai

Plandag (barnehagen er stengt)

06. juni

2. Pinsedag (barnehagen er stengt)

Uke 28, 29 og 30

Sommerferie (barnehagen er stengt)

05. September

Plandag (barnehagen er stengt)

06. September

Plandag (barnehagen er stengt)

21. November

Plandag (barnehagen er stengt)

26.Desember

2.Juledag (barnehagen er stengt)

27. Desember

Barnehagen er åpen 08:00 – 16:00

28. Desember

Barnehagen er åpen 08:00 – 16:00

29. Desember

Barnehagen er åpen 08:00 – 16:00

30. Desember

Barnehagen er åpen 08:00 - 16:00

31. Desember

Nyttårsaften (barnehagen stengt)

30. Januar (2023)

Plandag (barnehagen er stengt)