FN dagen i barnehagen 24.10.19

Vi hadde uker på forhånd jobbet med FN som tema i barnehagen. FN-dagen er en anledning til å lære barnehagebarna om ulike land, kulturer, flagg og spennende matretter. Foresatte til barna leverte mat fra ulike verdens hjørner, og det ga barna muligheten til å smake på «ny» og annerledes mat. Barna kledde seg ut i tradisjonelle klær fra ulike land.

Avdelingene lagde plakater med ulike flagg og, informasjon om de ulike landene, som var representert i barnegruppen.

Barnekonvensjonen

FN har vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder alle barn i verden. Dette ble barna informert om gjennom den perioden vi jobbet med FN. Deretter fikk barna delta med å fortelle hva deres rettigheter er, og dette ble nedskrevet på flotte plakater som ble tatt frem på felles samlingen 24. oktober, og barna fikk selv legge dette frem for hverandre.

 

 

Eksempler på rettigheter som står i FNs barnekonvensjon

  • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
  • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
  • Alle barn har rett til beskyttelse.
  • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
  • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
  • Alle barn har rett til å gå på skole.
  • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
  • Alle barn har de samme rettighetene.

 

 

 

Dette var en annerledes dag for barna og de snakket om barnekonvensjonen, deres rettigheter i garderoben og inne på avdelingen mens de lekte med hverandre. Det var utrolig artig for voksne å observere hvor mye barna hadde fått med seg av FN dagen. Noen foresatte fortalte også at deres barn hadde sittet ved middagsbordet og, snakket om sine rettigheter som barn.