Samefolkets dag 6.feb 2020

Samefolkets dag «Barnehagen skal bidra til at barna kan bli kjent med mangfoldet i egen og andres kultur, og at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet» (rammeplanen 2017: s 24)

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen omtales også av enkelte som «samefolkets dag» og «samisk folkedag». Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urbefolknings år ble offisielt åpnet i Karasjok.Samefolkets dag 6.feb.
«Barnehagen skal bidra til at barna kan bli kjent med mangfoldet i egen og andres kultur, og at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet» (rammeplanen 2017: s 24)
Samenes nasjonaldag er 6. februar. Dagen omtales også av enkelte som «samefolkets dag» og «samisk folkedag». Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.

 

Barnehagen gjorde barna kjent med samefolkets kultur blant annet klar, mat, mustikk og eventyr. Det var en spennede dag med felles samling, med informasjon om samefolket og med et teatestykke av en ped.leder som fortalte et eventyr som har opphav fra samefolket. På slutten av samlingen stilte ped.leder spørsmål om samefolket og mange av barna svarte på spørsmålene helt riktig. Det var gøy å lære noe nytt om noen andre som samefolket.