Brannvern uke i barnehagen

Barnehagen har hatt tema brannvern og evakuering ved brann i uken 38.

Barna har hatt fine og lærerike formingsaktiviteter der barn har blitt kjent med rutiner under brann situasjoner i barnehagen.

Barna har lest boken «brannbil rykker ut» flere ganger og stilt undrende spørsmål rundt temaet.

Barnehagen hadde brannøvelse der daglig leder første gangen sa ifra når hun vil utløse alarmen, og andre gangen var ikke informert om når. Ansatte og barn fulgte alle brannvern rutiner og kom seg ut av bygget ved bruk av riktige brannutveier. Noen barn ble litt redde og noen synes det var kjempegøy. Senere har noen barn spurt daglig leder om hun kan utløse alarmen igjen fordi det var så gøy 😊.

I samlinger har barna blitt kjent med riktig nummer til brannvesenet, lyden av alarmen, hvordan en brannbil ser ut og fungerer. Noen avdelinger har også sett på noen korte tegnefilmer om brannvesenet og deres praksis i den viktige og samtidig farlige jobben de gjør når det forekommer brann et sted.