FN markering

Vi markerte FN gjennom hele uke 42.

Vi er en flerkulturell barnehage med mange barn fra ulike kulturbakgrunn. Men denne uka hadde vi kart, flagg og mat på agendaen, samtidig så vi bilder av barna fra andre land og snakket om det.