Å hilse på hverandre

Det er viktig å hilse på hverandre, som liten og som stor.

Hver fredag, har vi fredagssamling. I denne samlingen har vi alltid fokus på en god handling. Her har vi en fredagssamling med fokus på å hilse hverandre, hvordan hilser vi, hvem hilser vi på og hvorfor hilser vi.