Turbingo

Turbingo er gøy!

To avdelinger gikk på tur på onsdag og tok med seg turbingo. Det skapte enorm engasjement hos barna. De gikk rundt og letet, lærte nye ord og krysset av. Alle vant!!! Det var gøy, sa flere av barna!